Trumpetaren Bent Persson känns igen från några olika band genom åren i Hällevik. Nu kommer han i en annan skepnad.
Bent’s Jazz Cocktail underhåller med en mix av klassisk jazz och swing och presenterar bl a populära sångtrios influerade av t ex Boswell Sisters och Andrew Sisters. Orkestern framför välrepeterade swingarr med täta instrumentbyten blandat med mera improviserade alster. Hot jazz och swing utlovas alltså fre/lör 12-13 aug i Hällevik!