Vill ni musicera på festivalen?

Föreningen Jazz i Hällevik har ett Konstnärligt råd som sköter bokning av band till festivalen. Deras urval bygger på att festivalen skall innehålla variation och mångfald kring allt från instrumentinnehåll, sång, storlek på banden till genus och ålder samt naturligtvis olika stilar som man förknippar med traditionell jazz.

Här kan ni anmäla ert intresse för att få komma och spela under festivalen men eftersom vi har en stor förfrågan från hela världen så har vi inte möjlighet att svara er eller bekräfta att vi mottagit er information. Blir det aktuellt så kommer Konstnärliga rådet att ta kontakt.

Info skall skickas till: bandcontact@jazzen.nu

Want to perform at the festival?

The association Jazz in Hällevik has an Artistic Council that arranges the booking of bands for the festival. Their selection is based on the diversity of the festival, ranging from instrument content, song, band size to gender and age and of course different styles associated with traditional jazz.

Here you can report your interest to come and play during the festival, but as we have a big request from all over the world, we are unable to answer you or confirm that we received your information. If it’s interesting the Artistic Council will contact you.

Send information to: bandcontact@jazzen.nu