INSTÄLLT 2021
Två tysta och tradiga år

Även om det kan låta som det så är tradjazz inte tradigt … så som vi säger om något som är tråkigt på vår Blekingedialekt. Men något som är riktigt, riktigt tradigt och ledsamt är att vi tvingats ta beslutet att ställa in festivalen i Hällevik också 2021.

Fastän vi så innerligt gärna vill, går det inte att arrangera en säker festival. Det  beslutet tog en enig styrelse, med tungt hjärta, efter vägande av risker/möjligheter och dialog med såväl Smittskyddsläkare Wittesjö som Länsstyrelsen.

Lättnaderna i restriktionerna förändrar egentligen inte någonting för en festival som vår. Vi har inte möjlighet att garantera säkerheten och kan inte skaffa sittplatser med tillräckligt avstånd till alla besökare. Inte heller kan vi hantera folk som rör sig på festivalområdet, utanför scenerna som också är vårt ansvar. Riskerna är för stora,  särskilt eftersom antalet smittade just här i Sölvesborg fortsätter att vara högt och det kan se annorlunda ut i augusti men det kan vi bara sia om.

Har du köpt biljett?
Du kommer inom kort att få information om alternativ för återbetalning från Nortic. Orkar du hålla takten tillsammans med oss lite till? Vi hoppas kunna ge dig energi  tillbaka med spontanjazz under sommaren och tittar just nu på möjligheter att arrangera någon sorts jazzupplevelser i höst och vinter.

Hellre två tysta år än tio svåra. Hellre längta än sakna och ångra.

/Styrelsen

Rapport från årsmötet

Den 28: mars 2021 lyckades vi genomföra ett digitalt årsmöte med ett 25 tal medlemmar uppkopplade. Valen genomfördes och vi är tacksamma för den kontinuitet som det innebär när det blev gillande på samtliga omval.

Däremot fick vi ett nyval som revisor nämligen Stephanie Nyblom Gunnarsson.

En Corona-grupp är bildad

Med tanke på just det rådande världsläget har styrelsen bildat en arbetsgrupp, som är i full gång med att analysera rådande situation och i möjligaste mån försöka sia om framtiden. Ska det bli en festival också detta orons år eller behöver vi ställa in.

Vi arbetar idag med hypotesen att festivalen ska genomföras. Fram tills dess att Corona-gruppen samlas för nytt möte (om ca 3 veckor) så arbetar vi på bred front med ett antal olika spår och åtgärder för att trygga vår festivals framtid.

Konstnärliga Rådets arbete

”KR” håller en ständig dialog, som är både levande och transparent, med de band som bokats för sommarens festival. Håll utkik på Facebook och Instagram för senaste nytt.

Finanser, sponsorer och bidrag

Vi för diskussioner med alla instanser där vi sökt bidrag för vår verksamhet; Staten, Region Blekinge, Sölvesborgs kommun med flera. Vad händer med bidragen och föreningen vid en eventuell inställd festival? Hur kan vi skapa positiva resultat eller åtminstone minimera skadorna och nackdelarna för festivalen, sponsorer och samarbetspartners och inte minst, de redan hårt drabbade kulturarbetarna och verksamheterna inom besöksnäringen? Så här långt upplever vi att vi möts av en positiv attityd där alla vill göra sitt bästa för att hjälpa till.