Information om tillgänglighet

Här finns vårt kansli
I slutet av 2022 flyttade vi vårt kontor till en ny adress. Kontoret, som också är festivalkansli under “Jazzen”, hittar du numera i Matöppets lokaler på Hälleviks hamnplan.

Om festivalområdet
Hällevik Tradjazzfestival kännetecknas av väldigt god tillgänglighet. Festivalen hålls inom ett begränsat geografiskt område i Hällevik med promenadavstånd mellan alla scener. Det finns inga trappor eller avsatser vilket gör det väldigt lätt att ta sig in på alla våra konsertställen. Underlaget är till övervägande del hårdgjort (asfalt eller bärlager med singel).

Det går utmärkt att köra bil ändå fram till alla scener. Tre handikapp-parkeringar finns på hamnplan centralt i Hällevik. Dessa är placerade mellan affären och Dagmars Hamnkrog och är tydligt utmärkta. Festivalområdet är utrustat med mobila vattentoaletter. Handikapp-toalett finns på Hamnplan, direkt söder om affären.

Sjukvård
Utbildade sjukvårdare finns tillgängliga under hela festivalen. Kontakta festivalkansliet eller Akutgruppen direkt på telefon 0760-447080.

Information om kommunikation

Till Hällevik Tradjazzfestival tar man sig lättast med bil eller buss. För den som hellre vill gå eller cykla så går detta naturligtvis lika bra. Det finns parkeringsvakter som hjälper er tillrätta. Respektera deras anvisningar.

Med buss
Ett enkelt och bra sätt att ta sig till och från Hällevik Tradjazzfestival är med buss. Läs mer på Blekingetrafikens hemsida www.blekingetrafiken.se.

Med bil
Det finns särskilt anvisade parkeringsplatser i Hällevik. Vi är tacksamma om ni utnyttjar dessa så långt det är möjligt. I övrigt finns naturligtvis möjlighet att parkera efter normalt förnuft lite varstans i byn. Vissa gator och områden kommer dock som vanligt att vara avspärrade. Vi ber er därför att respektera dessa avspärrningar. Dessa är gjorde för att underlätta för gående, men också för att transporter till och från våra scener ska kunna fungera smärtfritt.

Med tåg
Man kan enkelt ta tåget till Sölvesborg. www.oresundstag.se

Information om husbilar

Husbilar och husvagnar har med åren blivit självklara inslag på Hälleviks Tradjazzfestival. Det finns flera möjligheter att parkera sitt ekipage i byn, dock endast på anvisade platser.

Kontakta info@hallevikshamn.se

Det finns campingplatser för husbilar på Hälleviks camping www.hallevikscamping.se.